Privacyverklaring van MD

Algemeen

Dit is de privacy- en cookie policy van MD-juwelen.

MD-juwelen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. MD-juwelen zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling, zoals bijvoorbeeld de besteldienst die u selecteert.

Klachten kunnen worden ingediend bij de relevante privacy toezichthouder.

Verwerkte gegevens

MD-juwelen gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, telefoonnr en e-mailadres en afleveradres nodig om uw bestelling uit te voeren.

Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. U kunt u ten allen tijde uitschrijven op de nieuwsbrief.

Om het winkelen bij MD-juwelen zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op.

In uw MD-juwelen account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres en aflevergegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die automatisch door de internet browser op je computer worden geplaatst.

MD-juwelen gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies gebruiken wij voor het verzamelen van informatie over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Tevens worden ze gebruikt om uw order correct af te handelen.

Je kan je browser instellen dat de cookies achter de sessie verwijderd worden. Je kan cookies ook volledig blokkeren, echter kunnen we dan niet garanderen dat de webshop optimaal functioneert.

Beveiliging en bewaartermijn

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.

MD-juwelen bewaart de gegevens die je op de Website heb opgegeven zo lang als je account in stand blijft. Als je je account laat opheffen, zal MD-juwelen de aan je account gekoppelde persoonsgegevens verwijderen.

MD-juwelen bewaart de overige persoonsgegevens zo lang als je account in stand blijft of zo lang als de wet dat voorschrijft. MD-juwelen mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage, correctie en verwijdering

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Geregistreerde klanten kunnen dit voor het grootste deel zelf, bijvoorbeeld via de “mijn account” pagina. In de gevallen dat dit op deze manier niet mogelijk is, kan je een gespecificeerd verzoek tot MD-juwelen richten om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt hiertoe een e-mail sturen naar het e-mailadres dat is opgenomen op de contactpagina. In je verzoek dien je zoveel mogelijk te specificeren op welke persoonsgegevens het verzoek slaat. Naar aanleiding van je verzoek berichten we je per e-mail over het verdere verloop van de procedure.

MD-juwelen zal binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal MD-juwelen de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. MD-juwelen stuurt je na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien MD-juwelen de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt MD-juwelen de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien MD-juwelen niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan MD-juwelen de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. MD-juwelen schort de uitvoering van het verzoek op totdat de bezoeker MD-juwelen de (nadere) specificatie heeft verstrekt.Product added to wishlist
Product added to compare.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van MD-juwelen te faciliteren, het inloggen op onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Lees meer