ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van MD-juwelen, een detailhandel met maatschappelijke zetel te Zottegem en vestigingsadres Meyerskouter 22 biedt haar klanten de mogelijkheid om goederen en diensten online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling geplaatst door een bezoeker van deze website (“Klant”) . Het plaatsen van een bestelling via de webshop van MD-juwelen houdt in dat de klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door MD-juwelen aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, niet onderhevig aan BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.Indien, door een vergissing de prijsaanduiding niet conform het artikel is, kan MD-juwelen eenzijdig de verkoop van het artikel annuleren, de klant wordt hiervan op de hoogte gebracht.Indien een artikel gratis wordt aangeboden, wordt dit specifiek in de artikeltitel vermeldt, zo niet, wordt de prijsaanduiding als een vergissing beschouwd.
Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie.

Ondanks het feit dat de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden MD-juwelen niet. MD-juwelen is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. MD is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Kleuren op de foto kunnen afwijken van de realistische kleur.
Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door MD-juwelen. MD-juwelen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.
Indien een bestelling geplaatst wordt dat een product bevat dat niet op voorraad is, wordt de bestelling pas verstuurd wanneer ALLE artikelen in voorraad zijn. Deellevering is altijd mogelijk tegen betaling van verzendingskosten per levering.

Artikel 4: Aankopen

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen - via bankkaart Mastercard

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd door B-post.MD-juwelen is gerechtigd een bestelling (schriftelijk) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.Artikelen die gepersonaliseerd werden worden niet teruggenomen of terugbetaald, ook niet indien de klant de artikelen niet in ontvangst heeft genomen.Het aankopen van een gepersonaliseerd artikel, houdt in dat de klant akkoord is gegaan met de proefdruk, zelf verantwoordelijk is voor het doorgeven van de juiste gegevens.Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van MD-juwelen.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van MD-juwelen te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover MD-juwelen beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt MD-juwelen zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


Artikel 7: LeveringAlle artikelen worden zo snel mogelijk na ontvangst van betaling verzonden - indien het artikel op voorraad is, via Bpost.Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld. Binnen twee dagen na ontvangst moet schriftelijk en met bewijs van een foto de schade of tekortkoming gemeld worden aan MD-juwelen. Het ondertekenen voor ontvangst van een beschadigd pakket betekent dat u akkoord gaat met de staat waarin het zich op dat moment bevindt.


Artikel 8: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de MD-juwelen klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan MD-juwelen.

Elk gebrek dient binnen een termijn van 7 dagen na ontvangst van de bestelling ervan door de consument te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. Ook bij gebruik van instrumenten of tools die niet eigen zijn aan het merk zelf doet deze garantie vervallen.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.


Artikel 9: Herroepingsrecht
Zie Herroepingsrecht

Artikel 10: PrivacyZie privacy
Artikel 11; Gebruik van cookiesTijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.Artikel 13: MD Klantendienst
De klantendienst is bereikbaar op info@md-juwelen.be.


Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van MD-juwelen. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

MD kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Dendermonde, België bevoegd.

HerroepingsrechtBedenktijdU heeft 7 dagen bedenktijd, nadat het product is ontvangen. De aankoop mag daarom binnen 7 dagen na ontvangst van het product geretourneerd worden. Je hoeft geen reden op te geven waarom je retourneert, als stellen we dat wel op prijs om onze service te verbeteren. Voor deelleveringen geldt, wanneer het laatste deel van de levering is ontvangen gaan de 7 dagen bedenktijd in.Beoordelen van het productU mag het product uitproberen en passen (in geval van kleding), maar niet meer dan benodigd om het product te kunnen beoordelen. Komt het product terug en is er schade of slijtage zichtbaar? Dan wordt deze schade in rekening gebracht.VergoedingBij retour zijn de verzendkosten voor de rekening van de koper. De retour dient te gebeuren in een beschermde verpakking. Wanneer we het retourpakket in goede staat hebben ontvangen, bezorgen wij je een tegoedbon ter waarde van het aankoopbedrag. Er worden geen aankoopbedragen terug gestort. Wij behouden het recht voor retourzendingen en terugbetaling te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij schade aangebracht. Wanneer de geretourneerde artikelen schade oplopen door deze niet op de juiste wijze te versturen, is er geen recht op terugbetaling van de goederen.

Verzendkosten worden niet terugbetaald.

Bestellingen die op maat werden gemaakt (alle gepersonaliseerde cadeau's of bedrukkingen) worden niet vergoed, ook niet indien de klant het artikel niet is komen ophalen.RetourkostenDe retourkosten zijn op kosten van de klant.Retouren aanmeldenMeld de retour via e-mail aan info@md-juwelen.be.

Product added to wishlist
Product added to compare.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van MD-juwelen te faciliteren, het inloggen op onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Lees meer